Forretningsfører og revisor

Sameiet benytter OBOS Eiendomsforvaltning som forretningsfører.


Tjenestene inkluderer:

  • Regnskapsførsel og -arkiv
  • Veileder styret frem mot årsmøtet og deltar på årsmøtet
  • Lager forslag til budsjett som revideres av styret
  • Krever inn fellesutgifter og andre utestående inntekter
  • Kapitalforvaltning
  • Registrert overdragelser av seksjoner
  • Kommunikasjon mot det offentlige
  • Bistå styret med kompetanse og veiledningRevisor for sameier BDO.