Dokumenter

Husordensregler

Vedtekter

Protokoller fra årsmøter i sameiet

2019 - avholdt 4. juni 2020

2019 - innkalling årsmøte 2020

2018 - avholdt 7. mars 2019

2018 - ekstraordinært i august

5500 Sameiet Sofienberg ekstraordinært årsmøte 2018.pdf

2017

5500 Sameiet Sofienberg årsmøteprotokoll 2017.pdf

2017 - ekstraordinært i april

5500 Sameiet Sofienberg Ekstraordinært sameiermøte april 2017.pdf

2016

5500 Sameiet Sofienberg Årsmøteprotokoll 2016.pdf

2015

5500 Sameiet Sofienberg årsmøteprotokoll 2015.pdf

2014

5500 Sameiet Sofienberg årsmøteprotokoll 2014.pdf

2014 - ekstraordinært desember

5500 Sameiet Sofienberg ekstraordinært sameiermøte desember 2014.pdf

2013

5500 Sameiet Sofienberg årsmøteprotokoll 2013.pdf

2013 - ekstraordinært mai

5500 Sameiet Sofienberg ekstraordinært sameiermøte mai 2013.pdf

2012

5500 Sameiet Sofienberg årsmøteprotokoll 2012.pdf

2011

5500 Sameiet Sofienberg årsmøteprotokoll 2011.pdf

2010

5500 Sameiet Sofienberg årsmøteprotokoll 2010.pdf

2009

5500 Sameiet Sofienberg årsmøteprotokoll 2009.pdf

2008

5500 Sofienberg Sameiet årsmøteprotokoll 2008.pdf

2007

5500 Sameiet Sofienberg årsmøteprotokoll 2007.pdf

2006

5500 Sofienberg Sameiet årsmøteprotokoll 2006.pdf

2006 - ekstraordinært november

5500 Sameiet Sofienberg ekstraordinært sameiermøte november 2006.pdf

2005

5500 Sameiet Sofienberg årsmøteProtokoll 2005.pdf

2003

5500 Sameiet Sofienberg årsmøteProtokoll 2003.pdf

2003 - ekstraordinært april

5500 Sameiet Sofienberg Ekstraordinært sameiermøte april 2003.pdf