Brannsikkerhet

  • Sjekk batteriet i røykvarsler og bytt batteriet ved behov. Det anbefales å bytte batteri én gang i året.
  • Vit hvor du har slokkeutstyr og kjenn til rømningsveier
  • Mange branner starter på komfyren - følg med. Komfyrvakt er en smart investering, den kutter strømmen ved brannfare.
  • Pass på levende lys. Ikke ha åpne flammer nær gardiner og tørre naturmaterialer.
  • Brannhemmende spray kan brukes på juledekorasjoner, men hovedregelen er å ikke forlate rom med levende lys.
  • Gamle og slitte elektriske produkter, skjøteledninger, forgreninger og overbelastning på el-nettet kan utløse brann. Er det på tide å bytte ut gammelt utsyr?
  • Gamle olje- og vifteovner bør kun brukes under tilsyn. De må ikke tildekkes med tøy, og husk å tørke av støv.
  • Ring 110 ved brann.

Brannvernforeningen har mye god info om brannvern inkludert en nyttig sjekkliste.