Kontakt oss

Styret i sameiet

Styreleder: Salik Rahi

Styremedlemmer: Helene, Henrik, Slavko, Christina

Varamedlemmer: Espen, Morten


Epost:

styret@sameietsofienberg.no - Generelle henvendelser

garasje@sameietsofienberg.no - garasje og parkering


Nødtelefon til styret

Dersom du trenger umiddelbar kontakt med styret kan du ringe 415 90 681. (denne er for øyeblikket utilgjengelig)

Securitas Bomiljøtjeneste

Tlf: 22 97 10 70

Bruk denne tjenesten ved behov. Bomiljøvektere kan assistere ved opplevelse av utrygghet, som for eksempel ved uønsket ferdsel eller opphold av uvedkommende på området, husstøy og bråk/feststøy.

Forretningsfører og fakturaadresse

Vi benytter OBOS Eiendomsforvaltning som forretningsfører.

Alle fakturaer skal gå via vår forretningsfører:

S. 5500, Sameiet Sofienberg
V/ Obos Eiendomsforvaltning
Pb 6666 St. Olavs Plass
0129 Oslo

OBOS Eiendomsforvaltning skal kontaktes ved forsikringssaker vedrørende bolig (ikke innbo), spørsmål om felleskostnader og innbetalinger, salg av bolig, utleie og bruksoverlating. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med forretningsfører for å få svar på disse spørsmålene, men send en henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning.