Avfall og søppelhåndtering

Søppel kastes på anviste plasser, feilplassering av søppel vil medføre bøter.

Det er søppeldunker både i portrommet mot Lakkegata og i Jens Bjelkes gate ved siden av garasjen.

Restavfall tømmes 3 ganger ukentlig og papir tømmes 1 gang i uken.

Glass og klær kastes i beholdere utenfor Lakkegata 75.

For detaljert informasjon om søppeltømming se renovasjonsetaten.no. De har også laget en sorteringsguide som beskriver hva som skal kastes hvor.

Nærmeste minigjenbruksstasjon er i Sofienbergparken.

For å slippe rotter på besøk i kloakken oppfordrer vi også til å følge rådene fra dovett.no.